Servis, bilo preventivni ili havarijski, je nešto čemu pristupamo jako ozbiljno. Naša terenska servisna služba je uvek spremna da na Vaš zahtev interveniše u najkraćem mogućem roku. Ovde možete videti neke fragmente iz rada naših servisera na sređivanju raznih kompresora.